ZOMERSALON BUY LOCAL #3 / KUNSTHAL GENT

PRIVACYBELEID

http://zomersalon.gent (hierna: de Website) is eigendom van Kunsthal Gent vzw.

CONTACTGEGEVENS

Naam: Kunsthal Gent vzw

Adres: Vrouwebroersstraat 6, 9000 GENT

E-mail: info@kunsthal.gent

Ondernemingsnummer: 0699.661.196‌ ‌

Kunsthal Gent draagt zorg voor jouw privacy en houdt zich aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR), een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens.

In onderstaande tekst leggen we uit hoe Kunsthal Gent jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en om jouw bezoek zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Heb je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kunsthal Gent vzw of rechthoudende derden.

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Kunsthal Gent vzw levert inspanningen zodat de informatie op www.zomersalon.gent volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Kunsthal Gent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 1. COOKIES

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Wat de Cookies wel opslaan, zijn je IP-adres en je browsertype. Ook je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Het gebruik van cookies is veilig. We vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website waarborgen.

Welke cookies gebruikt deze site? Op deze website worden volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om jou naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Ze stellen je in staat om door de website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Functionele cookies verhogen ook de gebruiksvriendelijkheid van de website door jouw keuzes te onthouden.

Performance cookies

Met performance cookies verzamelen we anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Tot deze geanonimiseerde gegevens behoren o.a. het aantal bezoekers, de tijd die ze doorbrengen op een webpagina, foutmeldingen en de wijze waarop ze op onze site terechtkomen. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Van de verzamelde informatie worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons een cruciaal inzicht in het gebruik van de website en stellen ons in staat om structuur, navigatie en inhoud zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages zijn altijd anoniem en worden nooit herleid naar individuele personen.

Je hebt de mogelijkheid je browser zo te configureren dat hij je waarschuwt telkens er nieuwe cookies worden aangemaakt, of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je moet er wel rekening mee houden dat, als je weigert om cookies toe te staan, het mogelijk is dat deze website niet optimaal zal functioneren.

 1. SOCIAL MEDIA

Kunsthal Gent communiceert activiteiten van en nieuws over Kunsthal Gent in het algemeen ook op social media. We antwoorden meestal op comments of berichten die gericht zijn aan Kunsthal Gent. Je kan op social media ook advertenties van Kunsthal Gent tegenkomen.

 1. PERSOONSGEGEVENS: VERZAMELEN / VERWERKING

Kunsthal Gent respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en wil er dan ook alles aan doen om je op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom hebben we een privacy policy opgesteld waarin je alle nodige informatie kan vinden. We raden je dan ook aan deze policy grondig door te nemen alvorens je ons informatie over jezelf verschaft. We hopen dat deze policy elke bezorgdheid die je zou kunnen hebben, zal wegnemen. Indien je toch nog verdere vragen zou hebben kan je via e-mail met ons contact opnemen (via de contactgegevens bovenaan).

5.1 Registratie via reservatie

Bij het plaatsen van een reservatie van een kunstwerk worden enkele persoonsgegevens gevraagd (naam, e-mailadres, en/of telefoonnummer en adres). Deze gegevens worden bewaard in de CRM van het reservatiesysteem en de database van Kunsthal Gent en (kunnen) worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken:

 • Bevestigen van een reservatie,
 • Mailings voorafgaand of nadien de activiteit
 • Berichten over wijzigingen / annulaties van de activiteit
 • Latere berichten over gelijkaardige activiteiten (occasioneel per e-mail)
 • Verwerking van klantgegevens / data-analyse / bepalen van tarieven

Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na uw laatste reservatie of ticketaankoop.

5.2. Registratie door uw expliciete toestemming / marketing (wettelijk: toestemming)

Tijdens het maken van een reservatie kan je je expliciet inschrijven om onze nieuwsbrieven te ontvangen. Door je via deze weg te registreren, geef je ons de expliciete toestemming om je op de hoogte te houden via het door jou gekozen kanaal. Hierbij worden je persoonsgegevens veilig doorgegeven aan Mailchimp. Je e-mailadres en nieuwsbriefvoorkeuren worden veilig opgeslagen bij Mailchimp. Je kan je ten allen tijde weer uitschrijven of je registratie wijzigen.

Je gegevens worden bewaard tot 5 jaar na de laatste actie die je ondernam bij een mailing.

5.3. Communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang)

Wanneer je een e-mail naar ons verzendt (eg. deelname aan een wedstrijd, open oproep, …), is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Occasioneel versturen we e-mails met een aanbod voor activiteiten die direct aansluiten bij een recent bezoek.

5.4. Publieksbeelden

Het gebouw van Kunsthal Gent wordt permanent gefilmd om de veiligheid te garanderen.

Tijdens activiteiten georganiseerd door Kunsthal Gent is geregeld een sfeerfotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, via social media en in ons drukwerk. Dit gaat vooral om beelden van de kunstenaars en sfeerfoto’s van het publiek / bezoekers. Sporadisch kan je als toeschouwer wel herkenbaar zijn op een van de foto’s. Alle foto’s worden bewaard op de beveiligde server van Kunsthal Gent.

Activiteiten in Kunsthal Gent worden mogelijks ook gefilmd. Deze beelden kunnen live worden uitgezonden via kanalen op het internet en/of achteraf beschikbaar gesteld op internet (website, sociale media, …). Het kan gebeuren dat publiek hier op herkend wordt, hoewel er niet gefocust wordt op gezichten.

Indien je herkenbaar bent op onze foto’s / beelden en dat liever niet wil, dan kan je ons altijd contacteren op info@kunsthal.gent

 1. WELKE RECHTEN HEB JE ?

Als gebruiker heb je ook een aantal rechten die betrekking hebben op jouw persoonsgegevens. Als je een van die rechten wil inroepen, dan kan je je best rechtstreeks tot Kunsthal Gent richten door een e-mail te sturen naar info@kunsthalgent. Wij geven hier zo spoedig mogelijk gevolg aan en uiterlijk binnen de 30 dagen.

Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databanken tenzij deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting

 1. WIJZIGINGEN AAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Kunsthal Gent behoudt zich het recht om op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de website van Kunsthal Gent en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 1. VRAGEN EN FEEDBACK

Heb je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen of wil je contact met ons opnemen, neem dan via de gegevens bovenaan contact met ons op.